"Salonul 2 - Noua ne pasa de voi!"

Tuesday, May 11th

Last update07:29:38 PM

Interventii chirurgicale

Afectiuni biliare Hernie Hernie Hernie Hernie Hernie Hernie Hernie Hernie Hernie Hernie

Home

 

ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT

Acest document a fost emis, încheiat şi semnat în temeiul următoarelor reglementări legale:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aşa cum a fost modificată
– art 649 şi următoarele;
- Legea nr. 46/2003 a drepturilui pacientului;
- Ordinul M.S. nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
- Ordinul nr. 482/2007 al M.S.P. – “Norme metodologice de aplicarea a titlului XV răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Acest document constituie anexa la foaia de observaţie şi urmează a fi ataşat la aceasta.


1. Date pacient

Nume şi prenume:

Codul numeric personal:

Domiciliu/reşedinţă:

2. Reprezentant legal *

Nume şi prenume:

Codul numeric personal:

Calitate:

3. Actul medical (descriere)

 

4. Informaţiile legate de starea de sănătate furnizate pacientului

 

Da

Nu

Date despre starea de sănătate

 

 

Riscurile potenţiale

 

 

Alternative de evoluţie, cu şi fără tratament

 

 

Diagnostic

 

 

Pronostic

 

 

Complicaţii posibile

 

 

Riscurile neefectuării tratamentului

 

 

Riscurile nerespectării recomandărilor medicale

 

 

5. Consimţământ pentru recoltare

Pacientul este de accord cu recoltarea, păstrarea şi folosirea produselor biologice

 

 

6. Consimţământ pentru efectuarea următoarelor investigaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da

Nu

7. Alte informaţii

Au fost furnizate pacientului informaţii despre serviciile medicale disponibile.

 

 

Au fost furnizate pacientului informaţii despre identitatea şi statutul profesional al personalului care îl tratează

 

 

Au fost furnizate pacientului informaţii despre regulile / practicile / obiceiurile din unitatea medicală

 

 

Pacientul a fost încunoştiinţat că are dreptul la o a doua opinie medicală

 

 

Au fost furnizate pacientului informaţii despre natura şi scopul tratamentului propus.

 

 

Au fost furnizate pacientului informaţii despre riscurile şi consecinţele tratamentului

 

 

8. Suferiţi de o boală psihică care vă afectează discernământul

Da

Nu

 

9. Pacientul doreşte să fie informat în continuare despre starea sa de sănătate

Da

Nu

 

* Se utilizează în cazul „minorilor şi majorilor fără discernământ”.

 

Personalul medical:
Dr. Leuca Dan; Dr. Leuca Laura; As. Balint Dana; As. Mucenicu Marioara; As. Fenesan Laura; As. Iancu Camelia; As. Borodi Alina; As. Petric Simona; As. Badiu Camelia; As. Moldovan Valeria; As. Măşcăşan Claudia; As. Stejar Cristina; As. Gabor Eva;  As. Mureşan Olimpia; As. Florea Rodica; As. Ţarălungă Mihaela; As. Comşa Mirela; As. Blăjan Emil; As. Nemeş Felicia; As. Ile Ramona; As. Trifan Cosmina; As. Neamţi Viorica; As. Lorincz Mihaela.


I) Subsemnatul pacient / reprezentant legal al pacientului _________________________________ declar că am înţeles toate informaţiile furnizate de către medic şi enumerate mai sus, că am prezentat medicului doar informaţii adevărate şi îmi exprim consimţământul informat pentru efectuarea actului medical.

 

Da

Nu

În cazul în care, pe parcursul realizării actului medical, nu îmi voi putea exprima voinţa, dar va apărea ca necesară o intervenţie medicală de urgenţă, autorizez echipa medicală să intervină pentru a preveni deteriorarea stării mele de sănătate şi / sau pentru a-mi salva viaţa.

 

 

Data: ____ / ____ / _________ Ora: _______________

 

 


Semnătura pacientului / reprezentant legal care consimte informat la efectuarea actului medical:

 

II) Subsemnatul pacient / reprezentant legal al pacientului _________________________________ declar că am înţeles toate informaţiile furnizate de către medic şi enumerate mai sus, că mi s-au  explicat consecinţele refuzului actului medical şi îmi exprim refuzul pentru efectuarea actului medical.

Data: ____ / ____ / _________ Ora: _______________

 

Semnătura pacientului / reprezentant legal care refuză efectuarea actului medical

 

Contact

  • Adresa: Str. G-ral Traian Mosoiu, Nr.22
    Cluj-Napoca 400124, Judetul Cluj, Romania
  • Tel: (+4) 0745.323. 392